Autor: Silvia Romero

SÍLVIA ROMERO GALERA.- Fa més de cent anys el geògraf Pau Vila va recollir una frase que feia fortuna a començaments del segle XX: “Tot Catalunya és Pirineu”, una forma gràfica de dir que som un país de muntanyes. En aquestes primeres dècades del s. XXI, al Pirineu ens hem trobat col·leccionant promeses i incompliments reiterats de projectes importants. És possible que aquesta situació també es doni en aquest país de muntanyes que és Catalunya, però és entre els pirinencs i pirinenques que ha fet forat i ha construït un sentiment de greuge, d’oblit, d’abandó del territori per part de…

Read More

SÍLVIA ROMERO GALERA.- L’agricultura té pes a la Conca de Tremp, possiblement l’única zona pirinenca en què el sector primari és un eix econòmic destacat. El poder transformador del regadiu hauria d’arribar a les 4.533 ha, promeses a començaments del segle XX per La Canadenca com a compensació territorial per la construcció de la presa de Sant Antoni. Actualment, només hi ha unes 2.000 ha en servei i es troben pendents de modernitzar. Sense modernització i ampliació del regadiu, a la Conca de Tremp no podrem millorar la gestió de l’aigua, un bé que tenim i que sabem gestionar amb…

Read More

SÍLVIA ROMERO GALERA.- La problemàtica que afecta el món rural ve de lluny. De fet, l’èxode rural i la urbanització caracteritzen l’Europa del segle XX, en gran mesura, com a conseqüència de la industrialització, però ha continuat degotejant al llarg de dècades, sense pràcticament treva. Podríem exposar dades recents que il·lustren les dificultats actuals d’accés a serveis, la falta de relleu generacional sobretot en les explotacions agràries, la mobilitat, la connectivitat o les perspectives laborals en el medi rural, però l’efecte d’aquestes dades pot induir a la creació de visions negatives. Per això ens sembla millor centrar els esforços a…

Read More